Κουτάκι Βάπτισης “KEEP CALM – ΒΑΠΤΙΖΟΜΑΙ” – Σαπλαχίδης Τυπογραφείο

Κουτάκι Βάπτισης "KEEP CALM - ΒΑΠΤΙΖΟΜΑΙ" - Σαπλαχίδης Τυπογραφείο

Κουτάκι Βάπτισης “KEEP CALM – ΒΑΠΤΙΖΟΜΑΙ” – Σαπλαχίδης Τυπογραφείο