Κάρτες Εισόδου

Κάρτες Εισόδου

Κάρτες Εισόδου - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΠΛΑΧΙΔΗ

Κάρτα Εισόδου “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΑΜΠΡΟΥ”
Γραμματοσειρά: Με βάση το θέμα του προσκλητηρίου.
Χρώμα: Γαλάζιο
Διαστάσεις: 5 x 8 cm

Κάρτες Εισόδου - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΠΛΑΧΙΔΗ

Κάρτα Εισόδου “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΥΦΗΣ”
Γραμματοσειρά: Με βάση το θέμα του προσκλητηρίου.
Χρώμα: Γαλάζιο
Διαστάσεις: 5 x 8 cm

Κάρτες Εισόδου - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΠΛΑΧΙΔΗ

Κάρτα Εισόδου “ΘΕΜΑΤΙΚΟ”
Χρώμα: Με βάση το θέμα ή τα χρώματα του προσκλητηρίου.
Γραμματοσειρά: Με βάση το θέμα του προσκλητηρίου.
Διαστάσεις: 5 x 8 cm