Κάρτες Εισόδου

Κάρτες Εισόδου - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΠΛΑΧΙΔΗ

Κάρτα Εισόδου «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΑΜΠΡΟΥ»
Γραμματοσειρά: Με βάση το θέμα του προσκλητηρίου.
Χρώμα: Γαλάζιο
Διαστάσεις: 5 x 8 cm

Κάρτες Εισόδου - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΠΛΑΧΙΔΗ

Κάρτα Εισόδου «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΥΦΗΣ»
Γραμματοσειρά: Με βάση το θέμα του προσκλητηρίου.
Χρώμα: Γαλάζιο
Διαστάσεις: 5 x 8 cm

Κάρτες Εισόδου - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΠΛΑΧΙΔΗ

Κάρτα Εισόδου «ΘΕΜΑΤΙΚΟ»
Χρώμα: Με βάση το θέμα ή τα χρώματα του προσκλητηρίου.
Γραμματοσειρά: Με βάση το θέμα του προσκλητηρίου.
Διαστάσεις: 5 x 8 cm